You are currently browsing the Videotorium site of the organization Mindentudás Egyeteme. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Történelmi katasztrófa vagy egyedülálló lehetőség - a török hódoltság az újabb kutatások tükrében

404

Történelmi katasztrófa vagy egyedülálló lehetőség - a török hódoltság az újabb kutatások tükrében


Molnár Antal történész 1994-ben megkezdett római levéltári kutatásai először csak a magyar hódoltság jezsuita missziói történetének feldolgozását célozták meg, ez azonban hamarosan a szentszéki missziószervezés egészének vizsgálatához és feldolgozásához vezetett. 1999-ben megvédett PhD disszertációjának kibővített, publikált változata, a "Katolikus missziók a hódolt Magyarországon" című, közel 600 oldalas monográfia, emellett a kalocsai érsekség, a szegedi ferences kolostor, legutóbb pedig a Dunántúl katolikus missziói török kori történetének feldolgozásai túlnőttek a szorosan vett egyháztörténeten: a 16-17. századi művelődéstörténet egyik, eddig alig ismert részletét dolgozták fel, és bőségesen foglalkoztak a magyarok és a hódoltságba betelepedő délszlávok, illetve keresztények és muszlimok együttélésével. S mivel már munkája kezdetén látta, hogy Magyarország török harmada nemcsak politikailag, hanem a katolikus egyházszervezésben is a Balkán-félszigethez kötődött, egyre behatóbban foglalkozott a balkáni viszonyokkal és a hódoltság balkáni népességével is. A boszniai ferencesekről és ennek ürügyén Bosznia máig ható, sajátos fejlődéséről írt tanulmánya remek.

More Less


Törökvilág Magyarországon, Mindentudás Egyeteme

History, Modern history

klubrendezvények

Katalin Péter (moderator)
Antal Molnár (participant)

47:02

4 November, 2004

Erika Bilicsi

15 August, 2014

404
<iframe width="480" height="385" src="//mindentudas.videotorium.hu/en/embed/8869" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download